Úvod O nás Blog Fotogaléria Stiahnite si Hľadáme vedúcich a zdravotníkov Časté otázky Kontakt
Ste práve tu: www.ckslniecko.sk > FAQ - Často kladené otázky

Často kladené otázky (rodičov a detí)

(FAQ - Frequently asked questions)
 1. Ako môžem prihlásiť dieťa do tábora?
  Najjednoduchšia forma je vyplniť objednávkový formulár. Dostanete sa k nemu v tabuľke pri každom tábore pod tlačidlom “Objednať”.
  Pokiaľ sa tam tlačidlo nenachádza, termín je obsadený. K objednávkovým formulárom sa dostanete aj po kliknutí na tento odkaz.
 2. Ako sa platí za tábor?
  Po vyplnení prihlášky Vám e-mailom zašleme Zmluvu o obstaraní zájazdu a Všeobecné zmluvné podmienky.
  V týchto dokumentoch je uvedená výška zálohy, termín splatnosti zálohy a doplatku a variabilný symbol platby.
  Platbu môžete vykonať prevodom z účtu, hotovostným vkladom na náš účet alebo platbou v hotovosti v našej CK.
  Záloha za tábor je 50% z konečnej ceny a je splatná do 10 dní od objednania. Doplatok je splatný 30 dní pred začatím tábora.
 3. Dostanem potvrdenie o úhrade?
  Vašim dokladom o úhrade je výpis z účtu alebo doklad o vklade na účet vystavený bankou.
  Informáciu o pripísaní platby na náš účet neposielame. Posielame len výzvu na úhradu, pokiaľ nie je platba pripísaná včas.
  Na požiadanie Vám vystavíme doklad o zaplatení a absolvovaní tábora pre Vášho zamestnávateľa, ak Vám tento prepláca časť nákladov.
 4. Kto zabezpečuje dozor v tábore?
  Dozor v tábore zabezpečujú animátori, ktorí zároveň organizujú aj program pre deti.
  Sú to vždy plnoleté osoby, väčšinou študenti vysokých škôl s pedagogickým zameraním.
  Každý animátor musí prejsť prísnym výberom, systémom nášho vzdelávania a musí doložiť, že nebol trestaný.
 5. Sú v tábore, ktorý som si vybral, voľné miesta?
  Kapacity na našej webovej stránke denne aktualizujeme.
  Pokiaľ nie je pri tábore uvedené “vypredané” alebo “rezervované”, pokladajte kapacitu za dostupnú.
 6. Aké vzdelanie má zdravotník (kto bude podávať deťom lieky)?
  Všetky lieky by mali byť pri nástupe na pobyt odovzdané zdravotníkovi spolu s prehlásením zákonného zástupcu a zdravotnou kartičkou dieťaťa.
  Lieky podáva výhradne zdravotník, ktorý je zodpovedný za správne dávkovanie a dodržiavanie pokynov spojených s užívaním liekov.
  Odborná príprava zdravotníka zodpovedá v plnej miere požiadavkam Nariadenia Vlády SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie.
 7. Kde nájdeme fotky deti?
  Na našej facebookovej funpage sa nachádzajú albumy z letných táborov a škôl v prírode, ktoré sú aktuálne vytvárané a priebežne dopĺňané.
 8. Kedy je v tábore budíček a kedy večierka?
  Budíček a večierka je prispôsobená veku detí a typu tábora. Denný režim tábora nájdete aj po kliknutí na tento odkaz.
 9. Majú deti z bezlepkovou diétou vlastný jedálníček?
  Na zariadeniach sa nenachádzajú zásoby jedla určeného pre celiatikov, preto odporúčame priniesť si potraviny, ktoré dieťa môže jesť.
  Personál kuchyne bez problémov tieto potraviny uskladní a počas pobytu bude pripravovať jedlo prijateľné pre celiatika.
 10. Koľko treba nechať deťom vreckové? Môžu si deti odložiť peniaze u vedúcich v tábore?
  Výška vreckového je plne v kompetencii rodičov, je však zbytočné dávať deťom prehnanú sumu.
  Do úvahy treba vziať obsah tábora a prípadné výlety, počas ktorých môžu deti peniažky minúť (napr. na milý darček, na malinovku ...)
  Samozrejme odporúčame, aby dieťa odovzdalo peniaze svojmu vedúcemu, ktorý ich uschová a vydá na jeho požiadanie.
 11. Je na stredisku signál, prípadne kedy môžem deťom zavolať?
  Všetky potrebné informácie ohľadom telefónneho operátora a časov vhodných na telefonovanie budú rodičom oznámené v informáciách pre rodičov najneskôr 10 dní pred turnusom.
 12. Ako prebieha prípadný rozchod na výlete?
  Rozchod riešime výhradne v krátkych časových úsekoch, aby mali deti čas kúpiť si niečo, čo chcú a zároveň, aby sa zbytočne nenudili.
  Deti tento krátky rozchod absolvujú vždy v skupinkách. Najmenšie deti majú aj počas rozchodu dozor.
 13. Môžu sa tábora zúčastniť aj deti s cukrovkou alebo epilepsiou?
  Samozrejme, deti sa zúčastniť môžu, ale po dôslednom zvážení rodičov a predovšetkým so súhlasom lekára dieťaťa.
  Je však podstatné a dôležité riešiť túto otázku a potreby takéhoto dieťaťa s CK, aby sme zabezpečili potrebný dozor.
 14. Ako prebieha odpočinok v tábore?
  Odpočinok je prioritne určený na oddych a psychohygienu detí počas dňa.
  Deti oddychujú na izbách a práve tento čas je najvhodnejší na telefonáty s rodičmi, keďže sa nedeje žiaden program, pri ktorom by nás telefonáty rušili.
 15. Na koho sa máme obrátiť v prípade problémov?
  Odporúčame vždy sa obrátiť na vedúceho letného tábora (prípadne manažéra strediska), ktorý bude všetky prípadné problémy operatívne riešiť.
 16. Môžeme prísť pozrieť svoje dieťa do tábora?
  Samozrejme je tu možnosť zavolať a oznámiť svoj príchod, avšak návštevu nedoporučujeme!
  (návšteva môže vyvolať u Vášho dieťaťa, ale aj iných detí, clivosť a smútok, že ich rodičia neprišli a môže nám negatívne narušiť celú táborovú atmosféru)
 17. Aké je vybavenie penziónu, resp.hotela, kde budú deti ubytované?
  Všetko o ubytovaní si môžete pozrieť na internetovej stránke strediska, kde je zverejnené aj vybavenie a okolie s atrakciami.
 18. Prečo mám zľavu len za skorý nákup a nie aj za vernosť, keď som už bol Vašim klientom?
  Zľavy sa nekombinujú. Do 31.3. môžete využiť zľavu za skorý nákup, pretože je vyššia ako za vernosť.
 19. Kedy prídu pokyny k nástupu?
  V e-maily, v ktorom Vám prišla zmluva, je uvedené, že pokyny prídu 10 dní pred začiatkom tábora.
 20. Prečo nemôže mať moje dieťa dvojlôžkovú izbu len so svojou kamarátkou a musí tam mať aj cudzie deti?
  Z kapacitných dôvodov neakceptujeme požiadavku na počet lôžok v izbách.
  Musíte si uvedomiť, že tábor sa nerobí prioritne pre dvojice, ale pre celú skupinu detí.
 21. Koľko stravy dostávajú deti v zariadení?
  Stravy je dostatok. Deti dostávajú stravu primeranú veku a produktovo vyváženú. Porcie, ktoré sú pre deti pripravené, zodpovedajú štátnej norme.
  Pri výdaji dostávajú deti trošku menej preto, aby všetko zjedli, aby sme zabránili nadmernému plytvaniu a aby ostalo na prípadnú duplu.
  Ak nie je dieťa dostatočne sýte a po vydaní strava ostane, nie je problém, aby dostalo aj druhú porciu.

Akceptujeme platbu:
Akceptujeme platbu
©1996-2017 CK Slniečko, spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené.
Tel: +421 (0) 915 879 018, +421 (0) 32 652 19 11
E-mail: slniecko@ckslniecko.sk
Návštevníci od 7.1.2009:
Stránku vytvoril kreatívny tím
Lemon Lion - Reklama, Webové stránky, SEO